Posted on Posted in Bez kategorii

Zanim start-up ruszy trzeba zapłacić pierwsze podatki

Najczęściej wybieraną formą prawną start-upu jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Inwestorzy mają kilka możliwości zasilenia nowopowstałej spółki środkami niezbędnymi do jej funkcjonowania: mogą wnieść środki pieniężne na kapitał zakładowy spółki (lub częściowo na kapitał zakładowy i kapitał zapasowy), mogą jej udzielić pożyczki albo wnieść zwrotne dopłaty do kapitału, czy też zdecydować o wniesieniu aportu, czyli wkładu niepieniężnego, pod postacią środków trwałych, towarów lub wartości niematerialnych (np. know-how).

A jak mają się do tego podatki?

Już w momencie tworzenia spółki należy się zastanowić nad pierwszymi konsekwencjami podatkowymi takich decyzji. Wkłady wnoszone na kapitał spółki wiążą się z koniecznością zapłaty przez spółkę podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 0,5% wartości wkładów, przy czym podatek nie będzie należny od tej części wkładów, która zasili kapitał zapasowy spółki. Udzielenie pożyczki jest z kolei opodatkowane PCC według stawki 2% kwoty pożyczki. Do tego jeszcze w przypadku pożyczki wynagrodzenie (czyli oprocentowanie pożyczki) powinno zostać ustalone na poziomie rynkowym, co w obecnym stanie prawnym nowopowstałym spółkom może nastręczać spore trudności.

Wniesienie aportu rzeczowego ma swoje konsekwencje także dla inwestorów. W niektórych przypadkach będą oni musieli rozliczyć podatek dochodowy od wniesionego wkładu (objęcia udziałów) oraz sprawdzić czy nie mają obowiązku naliczenia VAT, bowiem wniesienie aportu do spółki z o.o. jest traktowane z punktu widzenia podatków podobnie jak sprzedaż przedmiotu aportu. Dodatkowo, już na tym etapie warto zastanowić się w jaki sposób inwestorzy chcieliby osiągnąć zwrot z inwestycji (odsetki, dywidendy, zyski ze sprzedaży udziałów) pod kątem podatków, ponieważ przychody takie podlegają opodatkowaniu na różnych zasadach.

Po stronie start-upu także trzeba rozważyć strukturę finansowania w dłuższej perspektywie, ponieważ, poza koniecznością jednorazowej zapłaty PCC, istnieją również ograniczenia co do możliwości zaliczenia w koszty odsetek, odpisów amortyzacyjnych czy nabywanych usług niematerialnych.

Przy tym wszystkim należy jeszcze wziąć pod uwagę obowiązujące od połowy roku 2016 przepisy przeciwdziałające obejściu prawa podatkowego, które mają zapobiegać tzw. agresywnym optymalizacjom podatkowym, jednak mogą również znaleźć zastosowanie do tych „łagodniejszych” form obniżania swoich zobowiązań podatkowych. To wszystko powoduje, że jeszcze przed zawiązaniem start-upu warto wesprzeć się fachową poradą.

Autor:
Anna Sękowska – Senior Associate oraz członek praktyki podatkowej w Wolf Theiss w Warszawie
WOLF THEISS
ul. Mokotowska 49
00-542 Warsaw, Poland
T +48 22 3788900
anna.sekowska@wolftheiss.com
www.wolftheiss.com