Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet partnerem Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2017

Posted on Posted in Bez kategorii

 

MPR 2017 baner 1000 x 667

 

Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet została partnerem Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2017. 

Nagroda główna w Konkursie to 40 000 zł. Zachęcamy do udziału wszystkich przedsiębiorców.

Kategorie konkursowe:

Mikroprzedsiębiorca kategoria uniwersalna dla wszystkich Mikroprzedsiębiorców
Senior kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia 2011 roku
Progres kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność między 1 stycznia 2011 a 31 grudnia 2014 roku
Start kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2015 roku
Młody Biznes kategoria dla Mikroprzedsiębiorców
urodzonych po 1 stycznia 1988 roku

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, zatrudniający poniżej 10 pracowników,
których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów Euro.

Zgłoszenia do Konkursu można dokonać w dniach:

1-31 marca 2018 roku

na stronie konkursu: www.mikroprzedsiębiorcaroku.com

Cele Konkursu

Celem Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku jest promocja i wspieranie przedsiębiorczości,
zachęcanie do aktywności gospodarczej na lokalnych rynkach oraz zakładania własnych
firm. W konkursie nagradzani są przedsiębiorcy, których sukces stanowi przykład
efektywnego biznesu oraz innowacyjnego myślenia gospodarczego.

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku organizowany jest od 2005 roku. Dotychczas,
w kilkunastu edycjach Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku udział wzięło ponad
2500 przedsiębiorców. W gronie blisko 120 nagrodzonych znalazły się podmioty o różnym
charakterze działalności.

Ocena Zgłoszonych Mikroprzedsiębiorstw

Kapituła Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku, składająca się z autorytetów w dziedzinach
związanych z prowadzeniem biznesu ocenia m.in.:

  1. pomysł na firmę i jego ewolucję, umiejętność przezwyciężania
    trudności przy tworzeniu i rozwoju firmy,
  2. nowatorstwo w stosunku do podobnych przedsięwzięć,
  3. strategię oraz sposób prowadzenia działalności sprzyjający rozwojowi firmy,
  4. wpływ prowadzonego biznesu na rodzinę oraz lokalną społeczność,
  5. markę – główny produkt lub usługę, a także sposoby dystrybucji i promocji

 

Do udziału w konkursie zapraszamy w szczególności firmy, które wyróżniają się ciekawymi
i innowacyjnymi rozwiązaniami biznesowymi. Mile widziane są mikroprzedsiębiorstwa,
których wizja rozwoju sięga rynków globalnych.

Pełny regulamin konkursu: http://mikroprzedsiebiorcaroku.com/regulamin/

Gala Finałowa – czerwiec 2018

Zwieńczeniem konkursu będzie Gala Finałowa podczas której wręczone zostaną nagrody
i wyróżnienia. Wydarzenie będzie również okazją do rozmów na temat przyszłości
mikroprzedsiębiorczości w Polsce oraz okazją do spotkania środowisk przedsiębiorców,
którzy swój biznes traktują jako wyzwanie służące rozwojowi gospodarczemu w Polsce
oraz lokalnym społecznościom.

Kontakt dla uczestników

kontakt@mikroprzedsiebiorcaroku.com

MPR 2017 baner 219 x 90px

Kontakt w sprawach współpracy, partnerstwa i patronatów:
Maciej ‘Matt’ Iwankiewicz     mobile +48 601 892749     matt.macivan@gmail.com