Harmonogram

Rekrutacja do programu Biznes w Kobiecych Rękach

Rekrutacja

Harmonogram spotkań akceleratora Biznes w Kobiecych Rękach 2018
Gala inauguracyjna: 3.10 w Brain Embassy, ul. Konstruktorska 11 – Start programu, spotkanie popołudniowe

· Szkolenia SkillShare:
1 moduł – 4 – 5.10.2018 w godz. 09:45 – 17:45
2 moduł – 13 – 14.11.2018 w godz. 09:45 – 17:45
3 moduł – 4 – 5.12.2018 w godz. 09:45 – 17:45
4 moduł – 8 – 9.1.2019 w godz. 09:45 – 17:45
5 moduł – 12 – 13.2.2019 w godz. 09:45 – 17:45
Szczegółowy program wkrótce!

· Spotkania networkingowe:
1. XIII konferencja SPK Be the leader, w połączeniu z sesją BE THE CHANGE:
17.10.2918, Muzeum Historii Żydów Polskich
2. Spotkanie networkingowe: 5.03.2019 w godz. 09:45 – 13:00 w Brain Embassy
3. Spotkanie networkingowe: 4.04.2019 w godz. 09:45 – 13:00 w Brain Embassy
4. Sesje Be the change: 20.11.2018, 22.01.2019, 21.03.2019
5. XIV Konferencja SPK, w połączeniu z sesją BE THE CHANGE: maj 2019

· Gala finałowa programu, 9.05.2019, w godzinach popołudniowych

Partnerzy Programu