IP4Women

IP4Women

Projekt ip4women zwiększy równowagę płci i zmniejszy nierówności w obszarze ochrony własności intelektualnej i patentowania. ip4women wprowadza usystematyzowaną koncepcję mentoringu patentowego. Celem projektu jest przeprowadzenie internetowych szkoleń dla mentorów, którzy będą świadczyć usługi mentoringowe on-line i wspierać kobiety zainteresowane zdobyciem patentu na swoje działanie.

W ramach projektu zostanie stworzona platforma z materiałami edukacyjnymi dla mentorów w obszarze patentowania, na której dostępny będzie podręcznik w wersji do odczytania i do odsłuchania.

Projekt ip4women jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +.

Realizowany jest w partnerstwie 4 krajów i 8 organizacji. W każdym kraju w projekt włączona jest instytucja naukowa i organizacja na co dzień wspierające kobiety w biznesie:
Z Polski: Instytut Technologii i Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu i Fundację Przedsiębiorczości Kobiet
Ze Szwecji: Uppdragshuset i Fundacja Stiftelsen Minerva
Ze Słowacji: Nadácia Mojmír i Zarif
Z Turcji: TAKIDD Turkey i POINT.

Strona projektu: http://ip4women.eu/
Koordynatorka projektu z Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet: Marta Gawinek – Dagargulia, m.gawinek@fundacjakobiet.orgIP4Women
IP4Women