Rekrutacja

Rekrutacja do programu Biznes w Kobiecych Rękach

Rekrutacja

Rekrutacja do programu Biznes w Kobiecych Rękach PIERWSZY ETAP REKRUTACJI - FORMULARZ APLIKACYJNY ON-LINE
Przed przesłaniem aplikacji on-line wymagana jest akceptacja Regulaminu programu i Polityki Prywatności.

Przykładowe pytania w formularzu aplikacyjnym:
TWOJE DANE
1. Dane personalne (imię i nazwisko)
2. Dane kontaktowe (adres e-mailowy, miejsce zamieszkania, telefon)
3. Data urodzenia
O PROJEKCIE
1. Wskaż obszar działalności? (opcje do wyboru)
2. W jakiej branży będziesz działać? (opcje do wyboru)
3. W jaki sposób chcesz finansować rozpoczęcie działalności i rozwój biznesu do momentu osiągnięcia rentowności? (opcje do wyboru)
4. Na jakim etapie jest Twój projekt biznesowy? (opcje do wyboru)
5. Jakie masz plany wobec tego projektu? (opcje do wyboru) O TOBIE
1. Jaki jest Twój obecny status zawodowy? (opcje do wyboru)
2. Jakie masz doświadczenie w biznesie? (opcje do wyboru)
3. Wybierz jedno najlepiej opisujące Cię stwierdzenie (opcje do wyboru)
4. W jakim trybie będziesz pracować nad projektem? (opcje do wyboru)
OPIS PROJEKTU
Opisz swój projekt biznesowy, używając maksymalnie 300 słów.
Kryteria selekcji kandydatek:
· konkretny, skrystalizowany pomysł na biznes
· pasja i determinacja
· orientacja na sukces
· innowacyjność
· kreatywność
· otwartość na współpracę

DRUGI ETAP REKRUTACJI – SESJE PITCHINGOWE
Wybrane kandydatki zapraszamy na sesje pitchingowe, następnie kandydatki otrzymują maile z informacją o zakwalifikowaniu się do II etapu rekrutacji lub o niezakwalifikowaniu zgłoszenia do programu. W trakcie 2-minutowych wystąpień kandydatki przedstawiają swój projekt biznesowy. Wystąpienia są oceniane przez Komisję rekrutacyjną. Ostateczną lista uczestniczek programu jest podawana do wiadomości w terminie 7 dni od dnia zakończenia II etapu rekrutacji.

Warunki uczestnictwa w programie Biznes w Kobiecych Rękach
Kto może wziąć udział w programie?
· Kobiety pełnoletnie, mieszkające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
· Które mają pomysł na biznes,
· Są ambitne, kreatywne, zdeterminowane do prowadzenia własnej firmy,
· Które zadeklarują gotowość do aktywnego udziału we wszystkich elementach programu oraz rejestrację własnej firmy w trakcie trwania programu,
· Które są gotowe na współpracę, chętne, aby współtworzyć społeczność uczestniczek programu.
Do Programu zostanie zakwalifikowanych 60 uczestniczek, wyłonionych w drodze 2-etapowego konkursu. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie, terminowe przesłanie oraz pozytywne rozpatrzenie przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet aplikacji kandydatek w postaci formularza zgłoszeniowego, a następnie pozytywna ocena prezentacji uczestniczek podczas sesji pitchingowych (II etap rekrutacji). Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Programu Biznes w Kobiecych Rękach.

Kryteria selekcji kandydatek:
· konkretny, skrystalizowany pomysł na biznes
· pasja i determinacja
· orientacja na sukces
· innowacyjność
· kreatywność
· otwartość na współpracę
Uczestniczki programu zobowiązują się do uczestniczenia we wszystkich wydarzeniach zaplanowanych w ramach programu. Po zakwalifikowaniu do programu uczestniczki wybiorą mentorkę, z którą będą budowały wzajemną relację mentoringową. Uczestniczki programu zobowiązane są do podpisania umowy uczestnictwa, która szczegółowo ureguluje wzajemne zobowiązania stron.

Partnerzy Programu